IPS – Ionizačný polarizačný systém

Zariadenie je určené na fyzikálnu úpravu vody a zabraňuje najmä tvorbe vodného kameňa,                             korózie a súčasne napomáha pri ich odstránení.

IPS je možné inštalovať v uzavretých a otvorených dynamických systémoch. IPS nemení chemické zloženie vody.   

 

 

 

Vyznačuje sa dlhou životnosťou a rýchlou návratnosťou investícií.

 

Oblasti použitia: bytová jednotka, rodinné domy, záhrady, reštaurácie, pekárne, mliekarne , pivovary a iné prevádzky. Rovnako spoľahlivo funguje vo výmenníkoch tepla, kotloch, vykurovacích, chladiacich a klimatizačných zariadeniach.

 

Technický popis zariadenia :

                                                                         IPS je zložený z prietokového telesa so vstupným a výstupným otvorom.V tele IPS sú umiestnené najmenej dve elektródy. Každá je z iného elektricky vodivého materiálu a voda, ktorá preteká telesom vytvára s elektródami galvanický mokrý článok. Elektrické napätie tohto článku stačí na to , aby sa molekuly pretekajúcej  vody polarizovali. Veľkosť tohto napätia je v rozmedzí 0,6 – 0,8 V.

 

 

 

 

 

 Voda je po prechode cez IPS ionizovaná po dobu    24 – 72 hodín

Pri pretekaní vody medzi elektródami dochádza k javu, keď soli vápnika, horčíka a železa v podobe uhličitanov, síranov a chloridov, disociujú na hydroxidy. Výsledkom je, že katióny strácajú schopnosť vytvárať kryštalické nánosy. Tieto uhličitany sa síce vytvárajú ďalej, ale už len v podobe mäkkých častíc – kalu.

 Máte záujem o produkt, alebo máte otázky? Kontaktujte nás. 

Tento záznam bol publikovaný v Voda . Uložiť odkaz do záložiek.