Výskum Ruskej akadémie pr.vied

Výskum Grander technológie

 

 Rozhovor

Prof. Dr. Jurij Rachmanin, viceprezident Ruskej akadémie vied, riaditeľ Inštitútu pre humanoekológiu a liečbu životného prostredia v Moskve a člen expertnej skupiny pri Svetovej zdravotníckej organizácii, v rozhovore s Johannesom Koppensteinerem

(rozhovor z roku 2003 – pozn. red.).

 

 

 

 

 

Váš inštitút sa šesť rokov zaoberá výskumom Grander technológie. Čo nám o tom môžte povedať ? 

 

Keď sme sa v roku 1997 začali zaoberať technológiou Johanna Grandera, mali sme asi dvadsaťročnú  skúsenosť z výskumu rôznych netradičných technológií vody, ktorými sa mení jej štruktúra. K tomu patrí laborovanie s vysokými, resp. nízkymi teplotami, kavitačné impulzy, pôsobenie studeného plazmatu, ožarovanie laserom, nízko a vysokonapäťové vybíjanie, magnetické, elektromagnetické zaobchádzanie a ešte niektoré ďalšie pokusy.

My nevieme, ako Johann Grander vodu spracováva.

Jedno však môžeme s určitosťou povedať: v priebehu viac ako šesťročného výskumu na mikroorganizmoch, zvieratách a ľuďoch sme nemohli konštatovať jeden jediný negatívny účinok. Ako prvé sme začali naše skúšky na mikroorganizmoch, lebo tie často veľmi citlivo reagujú na štruktúru vody. Celkom sme vyskúšali jedenásť skupín patogénnych a kvázi patogénnych zárodkov, ako napríklad salmonely.

Účinkom Granderovy technológie dochádza k urýchlenému odumieraniu týchto baktérií, čo sme dedukovali z toho, že sa zmenilo vodné prostredie. Okrem toho sme mohli konštatovať zosilnené samočistenie a mikrobiologickú stabilitu. „Granderova technológia znižuje mutagénne vplyvy vo vode“

Väčšina vodární používa povrchovú vodu k výrobe pitnej vody. Tieto povrchové vody často obsahujú menšie množstvo organických zlúčenín , ktoré sú v nich rozpustené. Pri dezinfekcii chlórom vznikajú takzvané chlórované aromatické uhľovodíky – nebezpečné zlúčeniny, ktoré majú škodlivý účinok na dedičnosť a povzbudzujú vznik rakoviny. Nás zaujímalo, čo sa stane, keď vodu, o ktorej vieme, že má mutagénny vplyv, spracujeme Granderovou technológiou. Pri veľa pokusoch s rozdielnymi vodami sme mohli jednoznačne konštatovať, že pôsobením Granderovy informačnej technológie sa tento vplyv signifikantne znižuje.

 

Ktoré pokusy to boli ?

Pred krátkym časom sme dokončili za prísne vedeckých zásad rad pokusov na ľuďoch. Spojili sme tradičné metódy bunečných analýz s najnovšími netradičnými diagnostickými technikami. Jednotlivé skupiny dostávali k pitiu rôzne vody a nikto nevedel, ktorú práve pil. Prvou vecou, ktorú sme zaznamenali, bolo, že po niekoľkých týždňoch došlo k zlepšeniu funkcie tráviaceho traktu. Podstatne jasnejšie sa prejavili pozitívne výsledky skúšok z výterov ústnych a nosných slizníc, u ktorých boli študované bunky. Použitím Grander technológie sa mení štruktúra mriežky vody. Mriežky sa stávajú menšími. Toto je preukázateľné infračervenou a UV-spektroskopiou. Súčasne sa mení i povrchové napätie. Empiricky bolo zistené, že voda doupravená Grander technológiou vykazuje v bakteriologickom teste iný obraz kolónií ako nedoupravená voda. V nedoupravenej pitnej vode dosahujú kolónie tvorné jednotky po 72 hodinách vývoja priemer od 2 – 5 mm (= divoké typy kolónií). Grander technológia mení tieto divoké typy kolónií tak, že prevažuje tvorba Pin Point (Pin Points = anglický výraz pre špendlíkové hlavičky). Tieto Pin Points majú veľkosť od 0,05 – 1 mm. Sú pritom celkom rovnaké vo vzhľade a farebnej pigmentácii. Ďalej existujú rozdiely medzi divokými typy kolónií a Pin Points vo zhodnotení substrátu, ako je preukázateľné pestrým radom. Aj v nedoupravenej pitnej vode sa vyskytujú malé kolónie. Hlavne pri použití Grander technológie sa ukazuje, že tieto Pin Points vystupujú v silnejšej miere. U celkom doupravenej vode sa už divoké typy kolónií nevyskytujú, ale už iba Pin Points.

Revitalizácia vody podľa Grander technológie je patentované know-how na obnovenie prírodných kvalít vody vynájdenej v Tyrolsku (Rakúsko) pánom Johannom Granderom. Originál Grander technológia je technológiou ekologickou. Vode nie je nič pridané, ani nič odobrané. Cieľom Johanna Grandera bolo vytvoriť prenositeľnosť vlastností oživenej vody –so všetkými pozitívnymi účinkami pre ľudí, zvieratá a rastliny – na všetku vodu.

 

1. Obnovenie molekulárnej štruktúry.

Prietokom Granderovou jednotkou je molekulárna štruktúra upravovanej vody posilnená (“resetovaná” na pôvodné hodnoty). Použitím Grander technológie sa mení štruktúra mriežky vody. Mriežky sa stávajú menšími. Toto je preukázateľné infračervenou a UVspektroskopiou. Súčasne sa mení aj povrchové napätie vody.

 

2. Mikrobiologická stabilizácia.

Obnovená molekulárna štruktúra podporuje mikrobiológiu vody a obnovuje jej samočistiace vlastnosti. Pozitívne mikroorganizmy sú Grander technológiou podporované (Pin-points), rozmnožujú sa delením každých 20–30 min. (veľkosť:0,03–1μm). Škodlivé mikroorganizmy sú Pin-points ničené, jedná sa o viry (parazity v bunkách) rozmnožujúce sa o veľkosti 20–100 μm.

 

3. Výsledok.

Zlúčením týchto dvoch prvkov dostávame revitalizovanú vodu, ktorá má veľa pozitívnych zdravotných aj praktických účinkov aplikovateľných v domácnostiach, tak aj v priemysle. Mimoriadnou skúsenosťou je, že “oživená” voda má schopnosti, ktoré v prírode vykazuje stále menej vodstva: vode je zopakovaná obzvlášť vysoká odolnosť, ktorá ju robí rezistentnou proti vonkajším vplyvom.