Ako reaguje voda ?


Dnes vieme, že voda ako živý organizmus reaguje zmenou svojej štruktúry na všetko čo sa okolo nej a v nej deje, ako sa s ňou zaobchádza a pod. Štruktúra vody je program pre život ! To znamená, že môžeme mať čo sa týka chemického zloženia dve úplne zhodné vody a pritom jedna bude mať na živé organizmy pozitívny vplyv a druhá negatívny čiže je „mŕtva“.

 

Do malých  pohárov od zaváraniny bola nasypaná ryža a zaliata vodou.

Na každý pohár bol nalepený štítok s nápisom:

1. pohár:  „Milujem ťa, som ti vďačný  že dávaš život“.

2. pohár: „Nenávidím ťa ty hnusná špina“.

3. pohár: „Ty ma nezaujímaš, nevšímam si ťa“.

 

 

 

 

 Aj keď poháre boli umiestnené na jednom mieste, vzdialené od seba asi 15 cm, po 3 dňoch bolo jasné, že štruktúra „prostredie“ sa mení !

Po 4 dňoch:

   

 

Po 5 dňoch:

   

 

Ľudské telo obsahuje približne 75% vody a je na každom z nás, aké „prostredie“ si vytvoríme !